PicsArt_03-17-01.19.39[1].jpg
LEIA DESERYSHE
press to zoom
LEIA DESERYSHE..
press to zoom
LEIA DESERYSHE.
press to zoom
LEIA DESERYSHE-
press to zoom
1/1
LIZZIE DESERYSHE
press to zoom
LIZZIE DESERYSHE..
press to zoom
LIZZIE DESERYSHE.
press to zoom
PARENTS
press to zoom
1/1
MIA DESERYSHE-
press to zoom
MIA DESERYSHE.
press to zoom
MIA DESERYSHE
press to zoom
PARENTS
press to zoom
1/1
PicsArt_03-17-01.19.39[1].jpg

LEIA DESERYSHE

05/08/2017

FRANCE

LIZZIE DESERYSHE

05/08/2017

SPAIN (ZARAGOZA)

MIA DESERYSHE

05/08/2017

ROMANIA

ATOM DESERYSHE.
press to zoom
ATOM DESERYSHE..
press to zoom
ATOM DESERYSHE
press to zoom
PARENTS
press to zoom
1/1
TORETTO DESERYSHE
press to zoom
.TORETTO DESERYSHE
press to zoom
TORETTO DESERYSHE.
press to zoom
PARENTS
press to zoom
1/1
HOBBS DESERYSHE-
press to zoom
HOBBS DESERYSHE.
press to zoom
HOBBS DESERYSHE
press to zoom
LEIA DESERYSHE-
press to zoom
1/1

ATOM DESERYSHE

05/08/2017

SPAIN (MADRID)

TORETTO DESERYSHE

05/08/2017

SPAIN (IBIZA)

HOBBS DESERYSHE

05/08/2017

DESERYSHE KENNEL

AFRICA DESERYSHE.
press to zoom
AFRICA DESERYSHE-
press to zoom
AFRICA DESERYSHE
press to zoom
PARENTS
press to zoom
1/1

AFRICA DESERYSHE

29/09/2018

SPAIN (SEVILLA)

ASIA DESERYSHE
press to zoom
ASIA DESERYSHE..
press to zoom
ASIA DESERYSHE-
press to zoom
PARENTS
press to zoom
1/1

ASIA DESERYSHE

29/09/2018

ITALY

INDIA DESERSYSHE
press to zoom
INDIA DESERYSHE-
press to zoom
INDIA DESERYSHE.
press to zoom
PARENTS
press to zoom
1/1

INDIA DESERYSHE

29/09/2018

SPAIN (BARCELONA)

KENYA DESERYSHE.
press to zoom
KENYA DESERYSHE-
press to zoom
KENYA DESERYSHE
press to zoom
PARENTS
press to zoom
1/1

KENYA DESERYSHE

29/09/2018

DESERYSHE KENNEL

LINDOR DESERYSHE.
press to zoom
LINDOR DESERYSHE
press to zoom
LINDOR DESERYSHE-
press to zoom
PARENTS
press to zoom
1/1

LINDOR DESERYSHE
02/01/2020
SPAIN (BARCELONA)

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
1/1

HORIK DESERYSHE
01/06/2020
SPAIN (BARCELONA)

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
1/1

CHICHEN ITZÁ DESERYSHE (MAYA)

28/11/2020

DESERYSHE KENNEL

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
1/1

ERSA DESERYSHE 
07/10/2021
SPAIN (BARCELONA)

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
1/1

KAY DESERYSHE 
16/05/2022
SPAIN (BARCELONA)

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
1/1

AKIRA DESERYSHE 
16/05/2022
ISLAS CANARIAS

SHANGAI DESERYSHE.
press to zoom
SHANGAI DESERYSHE-
press to zoom
SHANGAI DESERYSHE
press to zoom
PARENTS
press to zoom
1/1

SHANGAI DESERYSHE

29/09/2018

DESERYSHE KENNEL

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
1/1

RAGNAR DESERYSHE
01/06/2020
SPAIN (BARCELONA)

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
1/1

FLOKI DESERYSHE

01/06/2020

SPAIN (ZARAGOZA)

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
1/1

NASHIRA DESERYSHE 
07/10/2021
DESERYSHE KENNEL

EPIC DESERYSHE
press to zoom
EPIC DESERYSHE.
press to zoom
EPIC DESERYSHE-
press to zoom
PARENTS
press to zoom
1/1

EPIC DESERYSHE
02/01/2020
SPAIN (BARCELONA)

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
1/1

KALF DESERYSHE

01/06/2020

SPAIN (MALLORCA)

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
1/1

AKUMAL DESERYSHE

28/11/2020

SPAIN (TARRAGONA)

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
1/1

LARISA DESERYSHE 
07/10/2021
SPAIN (BARCELONA)

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
1/1

ALYA DESERYSHE 
07/10/2021
ALEMANIA

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
1/1

NYA DESERYSHE 
16/05/2022
ISLAS CANARIAS

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
1/1

YUKO DESERYSHE 
16/05/2022
SPAIN (BARCELONA)

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
1/1

EMY DESERYSHE 
16/05/2022
SPAIN (CASTELLÓN)

press to zoom
press to zoom
press to zoom
NEW LITTER DESERYSHE
press to zoom
1/1

KING DESERYSHE 
28/07/2022
ANDORRA